Formulieren en protocollen

Potlood
Hieronder vindt u onze formulieren en protocollen. Vindt u niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.


Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Pestprotocol-
Veiligheidsbeleid
Doubleren op school
- Beleid inzake leerprocesversnelling
- Douchebeleid
- Overgang 1-2-3
privacyprotocol AVG 2018 leerling en ouders SCOH 
- Protocol Datalekken
- Reglement Social Media SCOH
- Toetsprotocol
- Zorg bij dyslexie
- Meldplicht_Huiselijk_geweld_WLC_januari_2019.pdf
-
PO VO Overgang Protocol WLC 2018