Computergebruik

“Onze leerlingen leren verstandig om te gaan met
het internet”

In alle groepen bij ons op school wordt gewerkt met computers. In de kleutergroepen leren we de kinderen al omgaan met computers en hier vertrouwd mee te worden. Ze werken met onder andere kleuren- en telprogramma’s. Daarnaast hebben we vele digitale educatieve programma’s beschikbaar, welke aansluiten bij onze lesmethoden.

In de lokalen van groep 1 t/m 8 hebben we digitale schoolborden. Vanaf groep 3 heeft elk kind een eigen laptop. Voor het internetgebruik hebben wij een aantal regels opgesteld.

Op onze school gebruiken we de computer voor de volgende dingen:

 • Huiswerk
 • Oefenen van bijvoorbeeld rekenen en taal
 • Zoeken van informatie

Chatten doen wij op school niet.

Als algemene regel geldt, dat wij voorzichtig omgaan met de spullen die bij de computer horen. Verder hanteren wij de volgende regels voor het computer- en veilig internetgebruik:

 • Wij leren onze kinderen omgaan met social media
 • In onze uitingen zijn wij ambassadeurs van de school en de stichting
 • Wij hanteren de gangbare fatsoensnormen in al onze uitingen
 • Wij delen met anderen geen vertrouwelijke en persoonlijke informatie
 • Wij denken twee keer na voordat wij berichten plaatsen
 • Wij verspreiden positieve berichten op social media
 • Wat wij berichten klopt met de missie van de school en de stichting
 • Wij plaatsen zonder toestemming geen afbeeldingen van ouders, kinderen en leerkrachten op website en social media
 • Wij stimuleren actief gebruik van social media
 • Wij gebruiken social media om ons contact met ouders te versterken
 • Wij vertrouwen elkaar in het juiste gebruik van social media