Leerlingenraad

Sportende kinderen
“Wat vinden onze leerlingen belangrijk op school?”

In de leerlingenraad van de Waalse Louise de Coligny zitten kinderen die zijn gekozen door hun eigen klas. Deze leerlingen bespreken namens hun klas allerlei zaken met de directeur, zodat wij weten wat onze leerlingen belangrijk vinden op school. Denk aan verbeteringen op school, nieuwe ideeën en activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en paasviering. Deze zaken worden besproken in de vergaderingen van de leerlingenraad.

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Uit elke klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dit jaar hebben de volgende leerlingen zitting in de leerlingenraad:

  • Groep 8:  Divine en Mkarius.
  • Groep 7:  Ailani, Tayra en Justin.
  • Groep 6:  Lina en Jordy.
Wilt u meer weten over deze leerlingen, wie ze zijn en waarom ze in de leerlingenraad zitten? Dan stellen wij ons graag even voor!:

Even voorstellen
 

Bij de hoofdingang van de school hangen foto’s van de bovenstaande leerlingen die dit schooljaar in de leerlingenraad zitten.