Leerlingenraad

“Wat vinden onze leerlingen belangrijk op school?”

In de leerlingenraad van de Waalse Louise de Coligny zitten kinderen die zijn gekozen door hun eigen klas. Deze leerlingen bespreken namens hun klas allerlei zaken met de directeur, zodat wij weten wat onze leerlingen belangrijk vinden op school. Denk aan verbeteringen op school, nieuwe ideeën en activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en paasviering. Deze zaken worden besproken in de vergaderingen van de leerlingenraad.

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Uit elke klas worden elk jaar twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen.