Leerlingenraad

Sportende kinderen
“Wat vinden onze leerlingen belangrijk op school?”

In de leerlingenraad van de Waalse Louise de Coligny zitten kinderen die zijn gekozen door hun eigen klas. Deze leerlingen bespreken namens hun klas allerlei zaken met de directeur, zodat wij weten wat onze leerlingen belangrijk vinden op school. Denk aan verbeteringen op school, nieuwe ideeën en activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en paasviering. Deze zaken worden besproken in de vergaderingen van de leerlingenraad.

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Uit elke klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dit jaar hebben de volgende leerlingen zitting in de leerlingenraad:

Binnenkort zijn er weer verkiezingen, dan verschijnt de nieuwe leerlingenraad weer op de website!

  • Groep 8: 
  • Groep 7: 
  • Groep 6: 

Bij de hoofdingang van de school hangen foto’s van de bovenstaande leerlingen die dit schooljaar in de leerlingenraad zitten.