Ouderbijdrage

“Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage zijn leuke uitstapjes en activiteiten mogelijk ”

Om alle activiteiten binnen onze school mogelijk te maken, vragen wij aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Van dit geld worden onder andere feesten, extra activiteiten en de start en sluiting van het schooljaar georganiseerd. Voor de kinderen zijn dit de leukste uitstapjes en activiteiten van het jaar.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op:
1e kind             € 50,00
2e kind             € 30,00
3e kind             € 20,00

De vrijwillige ouderbijdrage kunt u overmaken op NL11ABNA 058 06 53 323 t.n.v. SCOH inzake
Coligny, Den Haag, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.
Via de nieuwsbrief laten wij u weten wanneer u de betaling kunt doen.

Bent u in het bezit van een Ooievaarspas? Dan wordt de vrijwillige ouderbijdrage vanuit de gemeente aan de school betaald. U kunt uw pas laten scannen door juf Romijn.