Gymnastiek

gymzaal
“Bewegen is een must”

Gymnastiek en Motorische remedial teaching zijn twee belangrijke elementen in ons bewegingsonderwijs

 

Algemeen
Alle kinderen op CBS Waalse Louise de Coligny krijgen vanaf groep 1 t/m 8 twee keer per week bewegingsonderwijs van Meester van Elferen. (vakleerkracht bewegingsonderwijs). Dit is belangrijk voor de motorische ontwikkeling van de leerlingen en levert een positieve bijdrage aan de concentratie in de klas (wat de leerresultaten ten goede komt).
In de lessen bewegingsonderwijs maken de kinderen kennis met een breed aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Dit in combinatie met het leren samenwerken, samenspelen en omgaan met winst/verlies.

Naschoolse sport activiteiten
Op CBS Waalse Louise de Coligny hebben kinderen de mogelijkheid om één of meerdere dagen per week mee te doen met sport activiteiten na schooltijd. Drie periodes per jaar kunnen kinderen zich inschrijven voor verschillende sport activiteiten. Enkele voorbeelden zijn: voetbal, judo, turnen, tafeltennis, freerunning, streetdance, badminton, hockey en nog veel meer!
Tijdens de sportactiviteiten kunnen de kinderen kennismaken met een sport, kijken of ze het leuk vinden en hebben de kinderen een extra beweegmoment.

Deze naschoolse sport activiteiten worden gegeven door Meester van Elferen of trainers van sportverenigingen en vinden plaats op school (en soms in de wijk). Kinderen kunnen dus gemakkelijk na schooltijd blijven om een uur lekker te sporten!

Extra Gym/MRT
Kinderen die moeite hebben met bepaalde gym-, spel- of sportonderdelen krijgen op CBS Waalse Louise de Coligny de mogelijkheid deze onderdelen extra te oefenen.In periodes van ongeveer 12 weken hebben de kinderen extra gym/MRT.

Tijdens extra gym/MRT wordt er in kleine groepjes gewerkt (maximaal 8 kinderen). Hierdoor is er voor de kinderen veel individuele aandacht om beter te worden in het geen wat ze lastig vinden. Dit vergroot het plezier en zelfvertrouwen in bewegen.

Sporttoernooien
Vanaf groep 3 kunnen kinderen 1 of 2 keer per jaar meedoen met een van de sporttoernooien die er vanuit Den Haag worden georganiseerd. We doen mee met handbal, voetbal, korfbal, atletiek en soms ook basketbal. Tijdens deze sporttoernooien spelen we korte wedstrijdjes tegen allemaal andere scholen uit Den Haag. 
Groep 8 doet naast 1 of 2 sporttoernooien ook nog mee de Haagse SchoolSport Olympiade (HSSO). Een sportdag met meer dan 1000 andere leerlingen uit groep 8 van andere scholen. De HSSO wordt ieder jaar georganiseerd door de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. 

Sportdag
Ieder jaar organiseert de CBS Waalse Louise de Coligny een leuke sportdag tijdens de ‘Koningsspelen’ (www.koningsspelen.nl). Een dag vol sport, spel en gezondheid.
Tijdens de sportdag zijn alle ouders van harte welkom om te komen helpen!

Fietslessen
Fietsen is leuk en belangrijk! Daarom worden er op CBS Waalse Louise de Coligny 2 periodes per jaar fietslessen aangeboden. Deze lessen zijn voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Op deze manier werken we aan de fietsvaardigheid van kinderen (ook wanneer kinderen niet met de fiets naar school komen).