Medezeggenschapsraad

“In de MR worden de ouders en kinderen binnen onze school vertegenwoordigd”

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeelsleden zitting. De MR praat mee over de ontwikkelingen binnen de school en kijkt kritisch mee met de plannen van de school.
Ook onze school heeft een MR. Hierin zitten drie ouders en drie leerkrachten. Zij hebben zes vergaderingen per jaar waarin ze verschillende plannen bespreken. Sommige plannen hebben de goedkeuring van de MR nodig, en over andere plannen geeft de MR weer advies aan het schoolbestuur. De MR gaat over hoe de zaken op school voor alle kinderen geregeld zijn, zij gaan niet over individuele kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders en kinderen binnen de Waalse Louise de Colignyschool.

De MR van het schooljaar 2020-2021 bestaat uit:

Ouders
Jenniree Correa
Danny Kortekaas
Vacant

Leerkrachten
Anneke Plagge
Christiaan van Elferen
Hans Kleijweg

Iedere ouder is welkom om de notulen van de vergadering op te vragen.. Heeft u een idee, vraag of opmerking? Wij horen deze graag! U kunt ons altijd aanspreken op school of een e-mail sturen naar hkleijweg@scoh.nl