Voortgezet onderwijs

“Volop aandacht voor de stap naar het voortgezet onderwijs”

Van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap voor u en uw kind. Tijdens de jaren dat uw kind bij ons op school zit, bereiden we de kinderen zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs komt het basisschooladvies tot stand wat bestaat uit de onderstaande elementen:

  • CITO LVS-scores vanaf groep 6
  • Scores van het Drempelonderzoek in september van groep 8
  • Extra onderzoeken ten aanzien van LWOO (voor enkele leerlingen)
  • Advies vanuit de Advies- en Plaatsingwijzer
  • Leerlingbeeld op basis van het leerlingdossier (werkhouding, concentratie, thuissituatie) vanaf groep 7

De tijdlijn die wij hanteren voor de overstap naar het voortgezet onderwijs is als volgt:

September Afname Drempelonderzoek bij alle leerlingen
November NIO voor mogelijke LWOO-kandidaten
November CITO B8 LVS-toetsen
Januari CITO M8 LVS-toetsen
Januari Voorlichtingsbijeenkomst voor ouders
(eerste maandag  na de kerstvakantie)
Januari Adviesgesprekken met ouders en de leerling
(eerste vrijdag na de kerstvakantie)
Ouders ontvangen een aantal suggesties voor VO-scholen
April Afname Centrale Eind Toets digitaal


Onze leerlingendossiers worden ondergebracht in Onderwijs Transparant. In Onderwijs Transparant staat het volledige Onderwijskundig Rapport van de leerlingen van groep 8. U heeft als ouder het recht om het rapport van uw kind(eren) in te zien en u heeft de mogelijkheid om uw eigen visie daaraan toe te voegen. De uitwisseling met het VO gaat ook via Onderwijs Transparant.

Bij de overstap naar het VO is het basisschooladvies leidend. De resultaten van de Centrale Eind Toets is als extra informatie. Indien het advies op basis van de Centrale Eind Toets hoger ligt dan het schooladvies, vindt tijdens en na het overleg met de ouders een heroverweging plaatst. Als het advies lager is dan het schooladvies vindt er geen heroverweging plaatst.