Zorg bij dyslexie

“Heeft u nog meer vragen
over dyslexie? Onze ib'er
helpt u graag!”

Als u het vermoeden heeft dat uw kind last heeft van dyslexie, kunt u uw kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling ervan. Het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling stelt eisen aan de informatie die moet worden aangeleverd over het voortraject op school. Wij leveren het leerlingdossier aan dat nodig is voor de aanmelding bij het onderzoeksbureau. Hierin staat onder andere een argumentatie voor het vermoeden van dyslexie en de vraag om voor vergoede zorg in aanmerking te komen.

Als na het onderzoek blijkt dat uw kind dyslexie heeft, dan krijgt hij of zij een dyslexieverklaring. Daarmee krijgen ze onder andere meer tijd voor het maken van toetsen. Het is mogelijk dat uw kind in aanmerking komt voor een vergoeding van de behandeling van dyslexie. Voor meer informatie over deze regeling en het dyslexieprotocol, kunt u terecht bij onze ib'er.

Wij hanteren hierbij het a-b-c-d-e principe dat staat voor:
A – Accepteren
B – Begrijpen
C – Compenseren
D – Dispenseren
E – Extra hulp en begeleiding