Klachtenregeling

“Samen proberen we tot de beste oplossing te komen”

In elke organisatie ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Dit gebeurt ook bij ons op school. Deze misverstanden of fouten willen wij natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. Als ouder kunt u in de eerste instantie bij de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkene terecht om zaken te overleggen. Wij streven ernaar dat elke leerkracht goed naar u en uw kind luistert en u en uw kind altijd serieus neemt, om zo tot de beste mogelijke oplossing te komen.

Mocht de kwestie na overleg met de directie naar uw mening nog niet volledig zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van SCOH.

U heeft ook het recht om direct een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, waarbij SCOH is aangesloten. Het beleid van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is er ook op gericht om klachten zoveel mogelijk binnen de school(organisatie) zelf op te lossen. Daarom stuurt de commissie sommige zaken, die niet voldoende zijn behandeld, terug naar de organisatie. Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost binnen de organisatie? Dan neemt de commissie de klacht wel in behandeling.

In verband met de werkwijze van de commissie, raden wij u aan een klacht in eerste instantie op schoolniveau op te lossen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende uitkomst, dan kunt u de zaak voorleggen aan het bestuur van SCOH.

Het adres van de Voorzitter van het College van Bestuur van de SCOH is:
De heer R. Tromp
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
Tel: 070-311 87 87

Het adres van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is:
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag.
070-386 16 97