Onze aanpak

Sportende kinderen
“Autonomie, veiligheid, respect, kwaliteit en doelgericht. Dit zijn de kernwaarden waaruit
wij werken.”

De kernwaarden waaruit wij werken zijn autonomie, veiligheid, respect, kwaliteit en doelgericht. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op school op een goede manier met elkaar omgaat. Daarom werken wij met ‘zo doen wij het’ en bepaalde gedragsregels zodat ieder kind zich veilig voelt bij ons op school. Binnen de Waalse Louise de Colignyschool staan wij voor:

 • Een positieve benadering hoe de kinderen op school zich moeten gedragen.
 • Het leren op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan.
 • En daarmee de omgang met elkaar thuis ook positief te bevorderen.

Zo doen wij het!

Wij werken vanuit de gedachte NAR, wat staat voor Netjes, Aardig en Rustig. Onze benadering is dat het kind centraal moet staan en ieder kind lief gevonden wil worden. Iedereen, dus ook uw kind wil graag de waardering voelen van de ander. Kinderen beschikken alleen niet altijd over de juiste vaardigheden hiervoor. Wij bieden deze vaardigheden aan. Door de kinderen positief te benaderen en de nadruk te leggen op wat ze juist wel moeten doen om de situatie te veranderen, kunnen ze de vaardigheden snel aanleren.

Gedragsregels

Misschien lijkt onze school wel een beetje een "strenge" school. Maar dat woordje “streng” moet je misschien wel lezen als:

 • Duidelijk
 • Helder
 • Respectvol
 • Tolerant (het accepteren dat elk kind anders is of kan zijn, bijvoorbeeld in geloof of huidskleur)
 • Hulpvaardig

Om het allemaal een beetje duidelijker te maken, staan hieronder een aantal regels. Uiteraard gelden die regels niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.

Onze gedrags- en omgangsregels

 • Ga beleefd met elkaar om.
 • Je hebt en toont respect voor een ander.
 • Doe niets bij een ander dat jezelf ook niet prettig vindt.
 • Ook al zijn we allemaal anders, we accepteren elkaar zoals we zijn.
 • Als je ruzie hebt, tel tot 10 en praat het rustig uit.
 • Word je gepest, praat er met iemand over, je moet het niet geheim houden.
 • Vertel iets alleen aan de leerkracht als je de ander ermee helpt.
 • Je bent verantwoordelijk voor wat jezelf doet/ je bent de baas over jezelf.
 • We helpen elkaar.
 • We zijn te vertrouwen.
 • Niemand is zielig.
 • Niemand speelt de baas over een ander.