Aanmelden

Sportende kinderen

Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom op onze school! Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen we meer vertellen over onze gezellige school, werkwijze en lesaanbod en kunt u al uw vragen stellen.

Als u uw kind(eren) wilt aanmelden, kunt u bellen voor een afspraak naar 070 - 38 54 949 of mailen naar wlc@scoh.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen en dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Uw kind aanmelden bij een basisschool
Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018.

Aanmelden vanaf drie jaar
Deze verandering vindt plaats op basis van de Wet op het primair onderwijs en op basis van een evaluatie onder ouders en scholen. 


Stap 1: Oriënteren
De eerste belangrijke stap is dat u zich oriënteert op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. Sommige scholen hebben inloopmomenten, andere hebben rondleidingen voor nieuwe ouders. Op de websites van alle scholen staat informatie over de school en over kennismaken met de school. De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen. U maakt een voorkeurslijst van scholen.

Stap 2: Aanmelden
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier PO toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind gaan aanmelden. Aanmelden bij een school voordat uw kind drie jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet nodig en ook niet mogelijk. U gaat met het aanmeldformulier naar de school die uw voorkeur heeft en levert deze in.

Scholen met leerlingplafond
De meeste scholen in Den Haag hebben voldoende plaats voor alle kinderen die zich aanmelden. Een aantal scholen in Den Haag heeft een leerlingplafond. Zij krijgen meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. Deze scholen werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting. Als de school van uw eerste voorkeur een school is met een maximum aantal plaatsen, dan is het belangrijk dat u zich aanmeldt in een aanmeldperiode en dat u verschillende scholen invult op het aanmeldformulier. In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna drie jaar is staat meer informatie over de aanmeldprocedure en de aanmeldperioden.

Voorrangsregels
Scholen mogen werken met voorrangsregels. Scholen mogen zelf bepalen welke van deze vier voorrangsregels ze hanteren en in welke volgorde. In Den Haag mogen de volgende voorrangsregels gebruikt worden:
• een broertje of zusje zit al op de school
• uw kind gaat naar een voorschoolse voorziening die nauw samenwerkt met de school
• u woont in de buurt van een school
• u werkt zelf op de school
De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt u voorrang op de school. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als uw kind niet kan worden geplaatst op de school van uw eerste voorkeur, dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft voor uw kind, daarna naar de school van derde voorkeur enzovoorts.

Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van uw voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

Stap 3: inschrijven
Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school een afspraak voor inschrijving. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan weet u dat uw kind het volgende schooljaar een plekje heeft.

Informatie over het aanmelden per school vindt u vanaf augustus 2018 op de website van de school, in de schoolgids van de school en op de Scholenwijzer.denhaag.nl

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?
Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden.

Een school zoeken
De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen.

Typ bovenstaande code over.

Wilt u meer informatie over wanneer u uw kind kan aanmelden en welke afspraken de Haagse Gemeente hierover heeft gemaakt? Dan kunt u terecht op www.eenaanmeldleeftijd.nl.