Ons onderwijs

Sportende kinderen
“Bij ons kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen”

Bent u benieuwd naar ons schoolplan voor 2019-2023 kijk dan hier. Wilt u meer weten over ons jaarplan en jaarverslag. Klik dan hier
Op onze school is voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar. Kinderen ontwikkelen zich van nature, zijn nieuwsgierig en willen steeds opnieuw iets leren. Wij stimuleren de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling iets minder vanzelfsprekend verloopt, dan bieden we voor ieder kind ondersteuning aan.

Kinderen van dezelfde leeftijd zitten altijd bij elkaar in de groep. De leerkracht werkt in de groep met drie niveaus zodat er goed rekening kan worden gehouden met goede en zwakke leerlingen. Met de niveaus wordt er gekeken wie er veel instructie nodig heeft en wie wat minder. Hierbij bieden wij onder andere extra hulp, maar ook extra uitdagende oefeningen voor leerlingen die goed kunnen leren. Zo kan ieder kind zich bij ons optimaal ontwikkelen.

Bent u benieuwd naar ons inspectierapport? Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en wordt daarom eens in de vier jaar geïnspecteerd. Het inspectierapport vindt u hier.