Talentonderwijs

Sportende kinderen
“Talent van de leerlingen staat centraal binnen onze school”

Binnen CBS Waalse Louise de Coligny staat het talent van het kind centraal. Ons uitgangspunt is dat ieder kind over een talent beschikt. Dit talent kan onder andere liggen op taal, rekenen, drama-muziek-dans (cultuur) en/of bewegen.

Aan de talenten wordt aandacht besteed door middel van:

  • Talentgesprekken. Ieder kind heeft minimaal twee keer per jaar een gesprek met de leerkracht. Dit noemen we een talentgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er onder andere besproken hoe het met het kind gaat. Deze gesprekken vinden wij belangrijk om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en ook om aandacht te besteden aan het kind als individu.
  • Aan iedere groep wordt wekelijks drama en muziek gegeven door een gepassioneerde leerkracht.

Talentlessen

Elke groep bezoekt een maal per week het Talentlokaal. De Talentmeester (meester Kleijweg) geeft de ene week muziekles en de andere week toneelles. De lessen zijn zeer gevarieerd. Als leidraad worden de methode "Moet je doen" en “Laat maar zien” gebruikt. Op een ontspannen, speelse manier krijgen de kinderen muzikale en dramatische vaardigheden aangeboden. In de lessen zit een duidelijke opbouw in intensiteit en moeilijkheidsgraad. Bij jongere kinderen maakt bewegen onderdeel uit van de muzieklessen. Kinderen krijgen tijdens de talentlessen de kans om hun creatieve kant te ontdekken en te ontwikkelen. Het belangrijkste is dat zij hier plezier aan beleven en zich vrij voelen zich te uiten.

Bij de muzieklessen wordt onder andere aandacht besteed aan ritme, zang, improvisatie en bewegen op muziek. Bij de dramalessen leren de kinderen onder andere expressie door mimiek, emotie en lichaamsbeweging, improviseren rond een thema, verhalen uitbeelden en toneelspelen. De aankomende jaren breiden wij de talentlijnen steeds meer uit.

Cultuuronderwijs

Het cultuuronderwijs is bij ons een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Kinderen hebben van nature talenten en interesses die wij op school zo veel mogelijk willen ontwikkelen. Naast de basisvaardigheden zoals taal, lezen en rekenen, maken wij tijd om een brede cultuurontwikkeling te bieden. Dit gebeurt zowel onder als na schooltijd.

Wij hebben contacten met diverse culturele organisaties die ons ondersteunen. Ook maken wij gebruik van een cultureel programma van Gemeente Den Haag. Onder schooltijd krijgen de kinderen muziek- en toneelles. Daarnaast bezoeken de kinderen een aantal keer per jaar een voorstelling van een theatergroep of orkest. Er zijn ook groepen die museumles krijgen in het Museon of het Gemeentemuseum. Deze bezoeken worden gekoppeld aan een duidelijk cultureel leerdoel.

Sport & Bewegen

Alle kinderen van de Waalse Louise de Colignyschool krijgen vanaf groep 1 t/m 8 twee keer per week bewegingsonderwijs. Bewegen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling van uw kind en levert een bijdrage aan een goede concentratie in de klas, wat de leerresultaten ten goede komt. In de bewegingslessen maken de kinderen kennis met tal van verschillende sporten en spelletjes. Dit gaat in combinatie met het leren samenwerken en spelen en omgaan met winst en verlies.

Naschoolse activiteiten
De kinderen hebben bij ons de mogelijkheid om een of meerdere dagen per week mee te doen met sportactiviteiten na schooltijd. Drie periodes per jaar kunnen kinderen zich inschrijven voor verschillende sportactiviteiten zoals voetbal, turnen, hockey, tafeltennis, streetdance, freerunning en nog veel meer. Deze naschoolse activiteit wordt aangeboden door meester Persoon of trainers van sportverenigingen en wordt gegeven op school.

Extra gym
Kinderen die moeite hebben met bepaalde gym-, spel- of sportonderdelen krijgen bij ons de mogelijkheid om deze onderdelen extra te oefenen. In een periode van ongeveer 10 weken hebben de kinderen extra gym en Motorische Remedial Teaching (MRT). Er wordt in kleine groepjes gewerkt waardoor ze veel individuele aandacht krijgen om beter te worden in gym. Daarnaast is het gymmen natuurlijk hartstikke leuk!

Sportdag
Ieder jaar organiseren wij een onwijs leuke sportdag tijdens de ‘Koningsspelen’ (www.koningsspelen.nl). Het is een dag vol sport, spel, gezondheid en plezier. Tijdens de sportdag zijn alle ouders natuurlijk van harte welkom om te komen kijken en helpen.

Peutergym
Alle kinderen van 2,5 t/m 4 jaar die nog niet bij ons op school zitten, kunnen gratis samen met hun vader en/of moeder meedoen aan peutergym. Hier doen de kinderen allerlei beweegactiviteiten samen met hun ouder(s). Springen, klimmen, klauteren, hinkelen, tikkertje, gooien en vangen, het komt allemaal aan bod. Het is goed voor de motorische ontwikkeling van het kind en natuurlijk erg leuk om samen te doen!

Wilt u samen met uw kind een keer meedoen met de peutergym? Kom gerust een keer langs. Ieder vrijdag van 10:30 tot 11:30 zijn wij aanwezig in de gymzaal van de Waalse Louise de Coligny.

Fietslessen
Fietsen is leuk, maar ook heel belangrijk. Daarom geven wij 4 keer per jaar fietslessen. Deze lessen zijn voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Met de fietslessen leren de goed kinderen fietsen zodat ze het fiets(verkeers-)examen in groep 7 succesvol kunnen afronden.