Welkom bij de Waalse Louise de Coligny

Sportende kinderen
“Wij geloven dat in ieder kind een talent aanwezig is”

De Waalse Louise de Colignyschool is een protestants christelijke school waar het kind centraal staat. U en uw kind(eren) zijn bij ons van harte welkom!
Onze mooie school heeft 140 leerlingen die zijn verdeeld over 5 groepen. Het christelijke karakter is tastbaar in de fijne en positieve sfeer die bij ons op school heerst en die we uitstralen in de omgang met en zorg voor elkaar. Wij geloven dat ieder kind talent heeft en ondersteunen hem of haar deze talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

De focus van ons onderwijs

De focus van ons onderwijs is zorgen dat de kinderen leren op het niveau dat bij hem of haar past. We dagen ze uit en stimuleren ieder kind om tot optimaal leren te komen. Wij geven de kinderen een goede basis mee naar de middelbare school en dragen mede zorg voor een goed burgerschap. Onze opvattingen en handelswijze is gebaseerd op een goede sfeer, wederzijds respect naar elkaar en veiligheid voor onze leerlingen. Dit is terug te zien in ons mooie logo, die we graag aan u uitleggen.

Talent

Op de WLC geloven wij dat in ieder kind een talent aanwezig is waardoor ze groeien en bloeien. In de aula heeft de talentboom een plek. In deze boom delen we de successen van de kinderen.

Taal en Rekenen

Taal en rekenen zijn belangrijk. Wij zetten sterk in op deze gebieden. Kinderen worden aan gesproken op het niveau dat bij hen past.

Sport

Sport, beweging en motoriek zijn in onze optiek belangrijke voorwaarden om tot leren te komen.

Cultuur

Binnen onze school heeft cultuur een belangrijke plaats.

Creativiteit

Creativiteit, vindingrijkheid en oplossend vermogen geven wij graag aan de kinderen mee.

Samenwerken

Binnen onze school vinden wij samenwerken belangrijk bij het team, de kinderen en de ouders.

Sinds 2014 zijn wij ook een Brede Buurtschool. Dit houdt in dat wij samenwerken met verschillende partners. Wij bieden voor alle kinderen opvang en naschoolse activiteiten aan. Meer informatie hierover vindt u onder Brede Buurtschool.

Missie en visie

Als school staan wij met beide benen in de maatschappij en willen wij op een brede basis kinderen tot ontwikkeling brengen, zodat onze kinderen zich competent voelen en verantwoordelijk voelen voor hun (samen) leren en (samen) leven. Het kind is veel meer dan een cognitieve opsomming; het kind is ook sportief, creatief en coöperatief en wij bieden leerlingen in samenhang een breed pakket aan activiteiten die leiden tot (samen) leren en (samen) leven.
Als protestants-christelijke school willen wij andere geloven en culturen ontmoeten en leren kennen. Wij kijken niet naar de verschillen in de geloven, maar juist de overeenkomsten. Deze overeenkomsten verbinden ons en bieden betrokkenheid.

Geschiedenis

Wist u dat de Waalse Louise de Coligny is ontstaan door de fusie van twee scholen? De Waalse School gesticht in 1739 was oorspronkelijk gehuisvest in de binnenstad. In 1963 besloot de school echter over te gaan tot de bouw van een nieuwe school in Mariahoeve. De Louise de Colignyschool gesticht in 1963, werd in 1964 betrokken bij de Waalse School. Door het fuseren van beide scholen is men in 1974 tot een nieuwe naam gekomen: Waalse Louise de Colignyschool.

De Waalse Louise de Colignyschool is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Meer informatie over SCOH vindt u onder bestuur en op de website www.scoh.nl.