Overblijven

“Samen met vriendjes, juffen, meesters en overblijfouders kan uw kind lunchen bij ons”

Wilt u uw kind(eren) tijdens de middagpauze laten overblijven? Zij zijn bij ons van harte welkom om gezellig met leeftijdsgenootjes, de leerkracht en overblijfouders te lunchen. De kosten voor het overblijven vindt u hieronder.

Incidenteel overblijven € 20,00 - overblijfkaart voor 16 keer
1 dag keer per week overblijven € 40,00 per jaar
2 dagen per week overblijven € 80,00 per jaar
3 dagen per week overblijven € 120,00 per jaar
4 dagen per week overblijven € 160,00 per jaar


De kosten voor het overblijven mogen in twee periodes worden betaald. De eerste periode is tot uiterlijk
1 september 2017 en de tweede periode is tot uiterlijk 10 januari 2018. Natuurlijk mag u het bedrag ook in één keer betalen.

Het bedrag kan over worden gemaakt op onderstaand rekeningnummer:
NL11 ABNA 0580 653 323 t.n.v. SCOH/Waalse Louise de Coligny.

Het is ook mogelijk om te betalen bij juf Romijn. Heeft u twee of meer kinderen, dan is een regeling met gespreide betaling mogelijk. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.