Ouderbetrokkenheid

“Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind”

Binnen de Waalse Louise de Coligny vinden we de samenwerking met ouders en de kinderen heel belangrijk. Door goed met u samen te werken, heeft het kind de optimale mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Wij leren uw kind zo veel mogelijk aan en het is belangrijk dat wij hierin ook één lijn vormen met de thuissituatie van het kind. Wist u dat het tot leren komen van uw kind voor 49% wordt bepaald door de ouderbetrokkenheid? Daarom staat dit bij ons hoog in het vaandel. U kunt denken aan uw kind stimuleren bij het lezen, dingen die op school worden aangeleerd thuis weer herhalen en samen met uw kind huiswerk maken. De school particieert in het CPS-project Ouderbetrokkenheid 3.0.

Wij houden u op de hoogte van alle zaken die spelen binnen de groep van uw kind en binnen de school via de ouderapp SocialSchools. Via deze app kunnen wij gemakkelijk en direct berichten naar u versturen, maar wij kunnen u via de app ook informeren over de voortgang van uw kind, hulp vragen bij activiteiten op school en afspraken inplannen.

Binnen de school zijn veel ouders actief. Zij zijn onder andere actief in de medezeggenschapsraad en de ouderraad, maar zij helpen ook bij vele activiteiten en om de school bekend te maken in de omgeving.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij deze graag van u. U wordt ook regelmatig uitgenodigd om over zaken binnen de school te praten.