Ouderraad

“Zonder enthousiaste ouders geen leuke activiteiten voor
de kinderen”

Naast de medezeggenschapsraad (MR) hebben wij ook een ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders en leerkrachten. Zij komen regelmatig bijeen en helpen de schoolleiding bij het organiseren van alle activiteiten binnen de school zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, de brunch voor Pasen, de afscheidsavond voor groep 8 en nog vele andere activiteiten.

De OR van het schooljaar 2020 - 2021 bestaat uit:

Mw. Z. Cijntje – Ouder van Stacey
Mw. S. Tov – Ouder van Kaan

Iedere groep bij ons op school heeft een klassenouder. De klassenouder maakt het eerste contact met de groepsleerkracht en ondersteunt bij groepsactiviteiten en excursies.

Om alle leuke activiteiten bij ons op school mogelijk te maken, zijn wij regelmatig op zoek naar ouders die mee willen helpen. Vindt u het leuk om een keer te helpen bij een activiteit? Dan kunt u zich aanmelden bij de OR.