Nieuws

Slimmer omgaan met printer inkt

Slimmer omgaan met printer inkt


Hieronder een bericht van Beslist.nl wat al met al de moeite waard is om mee te nemen en aan te denken.
Goede dagen en een geweldig Nieuwjaar

Goede dagen en een geweldig Nieuwjaar

De school wenst een ieder goede Kerstdagen en een geweldige jaarwisseling. Veel geluk voor 2019 !!!
Op maandag 7 januari 2019 gaan we weer samen leren en leven.
Fietslessen

Fietslessen

Afgelopen 2 weken hebben de groepen 1 t/m 8 weer aan hun fietsvaardigheid gewerkt! Op het schoolplein hebben we rijdend ons balans geoefend op allerlei verschillende manieren. Loopfietsen, steps, gewone fietsen en Qu-ax balance trainers (zie foto). In de jongste groepen hebben een aantal kinderen leren fietsen, hebben we geoefend met sturen en niet geheel onbelangrijk: remmen. In de hogere groepen hebben we veel geoefend met kijken over je schouder, fietsen met 1 hand, slalommen, je balans houden terwijl je heel langzaam fiets en snel kunnen optrekken.
 
Wist u dat:
Kinderen die vanaf jonge leeftijd op een loopfiets hebben gereden (en hun balans hebben geoefend) binnen de kortste keren leren fietsen. Er zijn al loopfietsen voor kinderen vanaf 2 jaar!
Wanneer kinderen samen met ouders/alleen naar school fietsen betere verkeersdeelnemers worden en zo goed leren fietsen.
Kinderen die in de ochtend op de fiets naar school komen alerter zijn in de klas (fietsen/bewegen heeft gezorgd voor een doorbloeding van de hersenen. Hierdoor zijn ze vanaf het begin van de dag alert).

 
Voorlezen bij Robin Dak

Voorlezen bij Robin Dak

Voorlezen uit het prentenboek 'De kleren van Sinterklaas' bij Robin DAK.  Onze leerlingen van groep 8 lezen regelmatig voor bij DAK dit schooljaar. Het is altijd weer een feestje bij de peuters.  En het verhaal is spannend: Sinterklaas logeert bij Anouk, in de rode koffer zitten zijn kleren. Zou Sinterklaas écht bij Anouk logeren? Want waar de kleren van Sinterklaas zijn, daar ís de Sint.. 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen eind januari 2019 zijn weer andere groep 8 leerlingen aan de beurt om voor te lezen bij Robin DAK. Benieuwd uit welk boek? We laten het u weten!

 
Social Media

Social Media

Onder de Algemene Verordening gegevensbescherming is het belangrijk goed en zorgvuldig om te gaan met foto’s en video’s. Zowel het maken als het publiceren daarvan kan en mag niet zomaar gebeuren.
Ook voor onze school betekent dit wel iets.
In het SCOH protocol Social media wordt al aangegeven, dat ouders niet zomaar foto’s van andermans kinderen mogen maken. Van hun eigen kind(eren) natuurlijk wel. Op foto’s waar toevallig ook andere kinderen op staan, is het belangrijk te weten wat de ouder met die foto’s wil doen. Is het alleen voor eigen gebruik dan is er geen bezwaar. Worden de foto’s geplaatst op de eigen Facebook pagina of een ander medium, dan mag dat alleen nadat de ouder daar met de andere ouders over heeft gesproken en daar ook toestemming voor heeft gekregen.
Uit het protocol Social media SCOH :
Ouders mogen geen foto’s of filmpjes maken van andermans kinderen en dus ook geen foto’s of filmpjes van andermans kinderen publiceren. Foto’s en filmpjes van de eigen kinderen, waarop toevallig ook andermans kinderen te zien zijn, mogen slecht na expliciete toestemming van de ouders van de andere kinderen worden gepubliceerd.
Het is fijn als we hier allemaal op een goede manier mee om gaan.
De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betekent dit voor de school en voor u?
* Ons SCOH privacyreglement is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website.
* Ons protocol social media is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via de website
* Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij werken met een nieuw toestemmingsformu-lier voor plaatsing van foto’s en video’s van kinderen op de website en op social media. U zult dit nieuwe formulier in augustus gaan tegenkomen.
* Ons protocol Melding Datalek is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website.
In het kader van de AVG heeft SCOH ook een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming aange-steld. De FG is belast met het houden van toezicht op de zorgvuldigheid waarmee de SCOH scholen om-gaan met de gegevens van hun leerlingen. De FG werkt volgens het vastgestelde reglement Functionaris Gegevensbescherming.
Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Indien nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SCOH (FG@SCOH.nl.) SCOH ging en gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kinderen. We deden dat al onder de WBP en gaan daar natuurlijk mee door onder de AVG.
< 1 >