Groep 1-2A

Groep 1-2A

Groep 1-2A krijgt les van juf Vrolijk en van juf Heijkoop.

Activiteiten

Leuk dat u/jij geïnteresseerd bent in onze school! 

Wat u/jij nu leest gaat over groep 1-2 A, dit zijn jongste kleuters en oudste kleuters die bij elkaar in de groep zitten.
Welkom!

Klikt u op deze link voor de algemene informatie:
Informatie 2018/2019

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag geeft juf Vrolijk les en op vrijdag juf Heijkoop.
Juf Takens komt extra les(sen) geven, bijvoorbeeld voorlezen aan kleine groepjes van 2 of 3 kleuters en helpen bij het spelen (=spelbegeleiding). Zij komt op maandagmiddag, dinsdagmorgen en donderdagmiddag. Op dinsdagmorgen én vrijdagmiddag wordt door meester Persoon gymles gegeven en op donderdagmorgen krijgen de kleuters 30 minuten talentles van meester Kleijweg.

Aan het begin van de ochtend en middag starten wij in de kring. 's Morgens is de dagopening, dan zingen wij liedjes en luisteren wij naar (bijbel)verhalen uit de methode Trefwoord.

Spel en beweging is belangrijk voor de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Daarom doen wij binnen en buiten allerlei spelletjes. Tijdens buitenspel kunnen de kinderen klimmen en klauteren, fietsen, steppen of met allerlei buitenspel materiaal spelen.

Spelend leren wij veel!! De methode Piramide werkt met thema's waarbinnen allerlei activiteiten worden uitgevoerd, gericht op alle ontwikkelingsgebieden.

Voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal zijn voorlees- en prentenboeken belangrijk. 
Eén keer in de 4 of 5 weken gaan wij naar de bibliotheek. Enthousiaste ouders gaan met ons mee!!De juf van de bieb leest een (prenten)boek voor en daarna morgen de kinderen zelf een boek uitkiezen. Alle boeken blijven op school, de kinderen kunnen (samen) in de boeken kijken en 'lezen'en de juf probeert zoveel mogelijk boeken voor te lezen. Na de leen periode gaan we de boeken weer ruilen....
Gaat u/jij ook naar de bieb?? In de Bibliotheek zijn geweldige boeken te vinden voor elk kind.
Tot zover onze eerste kennismaking, tot de volgende keer.