Groep 1

Groep 1

Groep 1 krijgt les van juf Vrolijk en van juf Plagge.

Activiteiten

Leuk dat u/jij geïnteresseerd bent in onze school! 

Wat u/jij nu leest gaat over groep 1 , dit zijn de jongste kleuters.
Welkom!Wij wensen de kinderen een leuke, leerzame tijd toe op de basisschool :-) ....VEEL PLEZIER!

Klikt u op deze link voor de algemene informatie:
Let op, deze informatie is super belangrijk. Wij hopen dat dit bijdraagt aan een goede, positieve samenwerking tussen de ouders en de juffen.
Informatieboekje groep 1 19/20

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag geeft juf Vrolijk les en op vrijdag juf Plagge.
Op dinsdagmorgen én vrijdagmiddag wordt door meester van Elferen gymles gegeven. De kinderen dragen dan gymschoenen! Op donderdagmorgen krijgen de kleuters 30 minuten talentles van meester Kleijweg.

Aan het begin van de ochtend en middag starten wij in de kring. 's Morgens is de dagopening, dan zingen wij liedjes en luisteren wij naar (bijbel)verhalen uit de methode Trefwoord.

Spel en beweging is belangrijk voor de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Daarom doen wij binnen en buiten allerlei spelletjes. Tijdens buitenspel kunnen de kinderen klimmen en klauteren, fietsen, steppen of met allerlei buitenspel materiaal spelen.

Spelend leren de kinderen veel!! De methode Piramide werkt met thema's waarbinnen allerlei activiteiten worden uitgevoerd, gericht op alle ontwikkelingsgebieden.

Voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal zijn voorlees- en prentenboeken belangrijk. 
Eén keer in de 4 of 5 weken gaan wij naar de bibliotheek. Enthousiaste ouders gaan met ons mee!! De juf van de bieb leest een (prenten)boek voor en daarna morgen de kinderen zelf een boek uitkiezen. Alle boeken blijven op school, de kinderen kunnen (samen)in de boeken kijken en 'lezen'en de juf probeert zoveel mogelijk boeken voor te lezen. Na de leen periode gaan we de boeken weer ruilen....
Gaat u/jij ook naar de bieb?? In de Bibliotheek zijn geweldige boeken te vinden voor elk kind.
Tot zover onze eerste kennismaking, tot de volgende keer.

Deze week is het weer tijd voor de kinderboekenweek! De mama van Rose-Elle is in de klas een stukje komen voorlezen. Het was erg gezellig!


Diezelfde week kwam er nog iemand van de bibliotheek bij ons langs! Ook dit was spannend en leuk.